PHÀO CỔ TRẦN PU

 • You've just added this product to the cart:

  Cổ trần trơn HP8501-100

  Phào cổ trần trơn HP8501-100
  Hot
  Phào cổ trần trơn HP8501-100

  Cổ trần trơn HP8501-100

  0 out of 5

  Phào pu cổ trần trơn HP8501-100 có chiều rộng 10cm có nhiều ưu điểm như:

  • Mẫu mã đa dạng
  • Bền màu và sử dụng được lâu dài
  • Không thấm nước, chịu được nước.
  • Thích hợp với nhiều không gian từ cổ điển, tân cổ điển cho đến hiện đại. Từ nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, biệt thự, chung cư…
  • Thi công nhanh chóng.
  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Cổ trần trơn HP8501-113

  Phào cổ trần trơn HP8501-113
  Hot
  Phào cổ trần trơn HP8501-113

  Cổ trần trơn HP8501-113

  0 out of 5

  Phào pu cổ trần trơn HP8501-113 có chiều rộng 11.3cm có nhiều ưu điểm như:

  • Mẫu mã đa dạng
  • Bền màu và sử dụng được lâu dài
  • Không thấm nước, chịu được nước.
  • Thích hợp với nhiều không gian từ cổ điển, tân cổ điển cho đến hiện đại. Từ nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, biệt thự, chung cư…
  • Thi công nhanh chóng.
  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Cổ trần trơn HP8501-115

  Phào cổ trần trơn HP8501-115
  Hot
  Phào cổ trần trơn HP8501-115

  Cổ trần trơn HP8501-115

  0 out of 5

  Phào pu cổ trần trơn HP8501-115 có chiều rộng 21.5cm có nhiều ưu điểm như:

  • Mẫu mã đa dạng
  • Bền màu và sử dụng được lâu dài
  • Không thấm nước, chịu được nước.
  • Thích hợp với nhiều không gian từ cổ điển, tân cổ điển cho đến hiện đại. Từ nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, biệt thự, chung cư…
  • Thi công nhanh chóng.
  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Cổ trần trơn HP8501-120

  Phào cổ trần trơn HP8501-120
  Hot
  Phào cổ trần trơn HP8501-120

  Cổ trần trơn HP8501-120

  0 out of 5

  Phào pu cổ trần trơn HP8501-120 có chiều rộng 12cm có nhiều ưu điểm như:

  • Mẫu mã đa dạng
  • Bền màu và sử dụng được lâu dài
  • Không thấm nước, chịu được nước.
  • Thích hợp với nhiều không gian từ cổ điển, tân cổ điển cho đến hiện đại. Từ nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, biệt thự, chung cư…
  • Thi công nhanh chóng.
  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Cổ trần trơn HP8501-140 

  Phào cổ trần trơn HP8501-140
  Hot
  Phào cổ trần trơn HP8501-140

  Cổ trần trơn HP8501-140 

  0 out of 5

  Phào pu cổ trần trơn HP8501-140 có chiều rộng 14cm có nhiều ưu điểm như:

  • Mẫu mã đa dạng
  • Bền màu và sử dụng được lâu dài
  • Không thấm nước, chịu được nước.
  • Thích hợp với nhiều không gian từ cổ điển, tân cổ điển cho đến hiện đại. Từ nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, biệt thự, chung cư…
  • Thi công nhanh chóng.
  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Cổ trần trơn HP8501-60

  Phào cổ trần trơn HP8501-60
  Hot
  Phào cổ trần trơn HP8501-60

  Cổ trần trơn HP8501-60

  0 out of 5

  Phào pu cổ trần trơn HP8501-60 có chiều rộng 6cm có nhiều ưu điểm như:

  • Mẫu mã đa dạng
  • Bền màu và sử dụng được lâu dài
  • Không thấm nước, chịu được nước.
  • Thích hợp với nhiều không gian từ cổ điển, tân cổ điển cho đến hiện đại. Từ nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, biệt thự, chung cư…
  • Thi công nhanh chóng.
  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Cổ trần trơn HP8501-80

  Phào cổ trần trơn HP8501-80
  Hot
  Phào cổ trần trơn HP8501-80

  Cổ trần trơn HP8501-80

  0 out of 5

  Phào pu cổ trần trơn HP8501-80 có chiều rộng 8cm có nhiều ưu điểm như:

  • Mẫu mã đa dạng
  • Bền màu và sử dụng được lâu dài
  • Không thấm nước, chịu được nước.
  • Thích hợp với nhiều không gian từ cổ điển, tân cổ điển cho đến hiện đại. Từ nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, biệt thự, chung cư…
  • Thi công nhanh chóng.
  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Cổ trần trơn HP8507

  Phào cổ trần trơn HP8507
  Hot
  Phào cổ trần trơn HP8507

  Cổ trần trơn HP8507

  0 out of 5

  Phào pu cổ trần trơn HP8507 có chiều rộng 7.2cm có nhiều ưu điểm như:

  • Mẫu mã đa dạng
  • Bền màu và sử dụng được lâu dài
  • Không thấm nước, chịu được nước.
  • Thích hợp với nhiều không gian từ cổ điển, tân cổ điển cho đến hiện đại. Từ nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, biệt thự, chung cư…
  • Thi công nhanh chóng.
  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Cổ trần trơn HP8508

  Phào cổ trần trơn HP8508
  Hot
  Phào cổ trần trơn HP8508

  Cổ trần trơn HP8508

  0 out of 5

  Phào pu cổ trần trơn HP8508 có chiều rộng 10.3cm có nhiều ưu điểm như:

  • Mẫu mã đa dạng
  • Bền màu và sử dụng được lâu dài
  • Không thấm nước, chịu được nước.
  • Thích hợp với nhiều không gian từ cổ điển, tân cổ điển cho đến hiện đại. Từ nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, biệt thự, chung cư…
  • Thi công nhanh chóng.
  Liên hệ

call-sales