PHÀO CHỈ PU, PS

 • You've just added this product to the cart:

  Cổ trần hoa văn GA313

  Phào cổ trần hoa văn GA313
  Hot
  Phào cổ trần hoa văn GA313

  Cổ trần hoa văn GA313

  0 out of 5

  Phào pu cổ trần hoa văn GA313 đang thực sự trở thành vật liệu trang trí hết sức được ưa chuộng hiện nay nên có rất nhiều những câu hỏi thắc măc xoay quanh loại phào này như phào pu là gì? giá phào chỉ pu như thế nào đắt hay rẻ so với các loại phào khác?…

  Phào chỉ PU được làm từ chất liệu nhựa PU cao cấp kết hợp với bột đá giúp cho phào chỉ PU có khả năng chống thấm nước, chống cháy, chống ẩm mốc rất hiệu quả. An toàn sử dụng cho gia đình, thi công đơn giản và nhanh chóng.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Cổ trần hoa văn GA81017

  Phào cổ trần hoa văn GA81017
  Hot
  Phào cổ trần hoa văn GA81017

  Cổ trần hoa văn GA81017

  0 out of 5

  Phào pu cổ trần hoa văn GA81017 đang thực sự trở thành vật liệu trang trí hết sức được ưa chuộng hiện nay nên có rất nhiều những câu hỏi thắc măc xoay quanh loại phào này như phào pu là gì? giá phào chỉ pu như thế nào đắt hay rẻ so với các loại phào khác?…

  Phào chỉ PU được làm từ chất liệu nhựa PU cao cấp kết hợp với bột đá giúp cho phào chỉ PU có khả năng chống thấm nước, chống cháy, chống ẩm mốc rất hiệu quả. An toàn sử dụng cho gia đình, thi công đơn giản và nhanh chóng.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Cổ trần hoa văn GA81138

  Phào cổ trần hoa văn GA81138
  Hot
  Phào cổ trần hoa văn GA81138

  Cổ trần hoa văn GA81138

  0 out of 5

  Phào pu cổ trần hoa văn GA81138 đang thực sự trở thành vật liệu trang trí hết sức được ưa chuộng hiện nay nên có rất nhiều những câu hỏi thắc măc xoay quanh loại phào này như phào pu là gì? giá phào chỉ pu như thế nào đắt hay rẻ so với các loại phào khác?…

  Phào chỉ PU được làm từ chất liệu nhựa PU cao cấp kết hợp với bột đá giúp cho phào chỉ PU có khả năng chống thấm nước, chống cháy, chống ẩm mốc rất hiệu quả. An toàn sử dụng cho gia đình, thi công đơn giản và nhanh chóng.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Cổ trần hoa văn GA81147

  Phào cổ trần hoa văn GA81147
  Hot
  Phào cổ trần hoa văn GA81147

  Cổ trần hoa văn GA81147

  0 out of 5

  Phào pu cổ trần hoa văn GA81147 đang thực sự trở thành vật liệu trang trí hết sức được ưa chuộng hiện nay nên có rất nhiều những câu hỏi thắc măc xoay quanh loại phào này như phào pu là gì? giá phào chỉ pu như thế nào đắt hay rẻ so với các loại phào khác?…

  Phào chỉ PU được làm từ chất liệu nhựa PU cao cấp kết hợp với bột đá giúp cho phào chỉ PU có khả năng chống thấm nước, chống cháy, chống ẩm mốc rất hiệu quả. An toàn sử dụng cho gia đình, thi công đơn giản và nhanh chóng.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Cổ trần hoa văn HP80101

  Phào cổ trần hoa văn HP80101
  Hot
  Phào cổ trần hoa văn HP80101

  Cổ trần hoa văn HP80101

  0 out of 5

  Phào pu cổ trần hoa văn HP80101 có chiều rộng 107mm, Khoảng cách hoa văn 200mm đang thực sự trở thành vật liệu trang trí hết sức được ưa chuộng hiện nay nên có rất nhiều những câu hỏi thắc măc xoay quanh loại phào này như phào pu là gì? giá phào chỉ pu như thế nào đắt hay rẻ so với các loại phào khác?…

  Phào chỉ PU được làm từ chất liệu nhựa PU cao cấp kết hợp với bột đá giúp cho phào chỉ PU có khả năng chống thấm nước, chống cháy, chống ẩm mốc rất hiệu quả. An toàn sử dụng cho gia đình, thi công đơn giản và nhanh chóng.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Cổ trần hoa văn HP80103

  Phào cổ trần hoa văn HP80103
  Hot
  Phào cổ trần hoa văn HP80103

  Cổ trần hoa văn HP80103

  0 out of 5

  Phào pu cổ trần hoa văn HP80103 có chiều rộng 124mm, Khoảng cách hoa văn 280mm đang thực sự trở thành vật liệu trang trí hết sức được ưa chuộng hiện nay nên có rất nhiều những câu hỏi thắc măc xoay quanh loại phào này như phào pu là gì? giá phào chỉ pu như thế nào đắt hay rẻ so với các loại phào khác?…

  Phào chỉ PU được làm từ chất liệu nhựa PU cao cấp kết hợp với bột đá giúp cho phào chỉ PU có khả năng chống thấm nước, chống cháy, chống ẩm mốc rất hiệu quả. An toàn sử dụng cho gia đình, thi công đơn giản và nhanh chóng.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Cổ trần hoa văn HP80105

  Phào cổ trần hoa văn HP80105
  Hot
  Phào cổ trần hoa văn HP80105

  Cổ trần hoa văn HP80105

  0 out of 5

  Phào pu cổ trần hoa văn HP80105 có chiều rộng 127mm, Khoảng cách hoa văn 485mm đang thực sự trở thành vật liệu trang trí hết sức được ưa chuộng hiện nay nên có rất nhiều những câu hỏi thắc măc xoay quanh loại phào này như phào pu là gì? giá phào chỉ pu như thế nào đắt hay rẻ so với các loại phào khác?…

  Phào chỉ PU được làm từ chất liệu nhựa PU cao cấp kết hợp với bột đá giúp cho phào chỉ PU có khả năng chống thấm nước, chống cháy, chống ẩm mốc rất hiệu quả. An toàn sử dụng cho gia đình, thi công đơn giản và nhanh chóng.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Cổ trần hoa văn HP80140

  Phào cổ trần hoa văn HP80140
  Hot
  Phào cổ trần hoa văn HP80140

  Cổ trần hoa văn HP80140

  0 out of 5

  Phào pu cổ trần hoa văn HP80145 có chiều rộng 163mm, Khoảng cách hoa văn 150mm đang thực sự trở thành vật liệu trang trí hết sức được ưa chuộng hiện nay nên có rất nhiều những câu hỏi thắc măc xoay quanh loại phào này như phào pu là gì? giá phào chỉ pu như thế nào đắt hay rẻ so với các loại phào khác?…

  Phào chỉ PU được làm từ chất liệu nhựa PU cao cấp kết hợp với bột đá giúp cho phào chỉ PU có khả năng chống thấm nước, chống cháy, chống ẩm mốc rất hiệu quả. An toàn sử dụng cho gia đình, thi công đơn giản và nhanh chóng.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Cổ trần hoa văn HP80145

  Phào cổ trần hoa văn HP80145
  Hot
  Phào cổ trần hoa văn HP80145

  Cổ trần hoa văn HP80145

  0 out of 5

  Phào pu cổ trần hoa văn HP80145 có chiều rộng 110mm, Khoảng cách hoa văn 260mm đang thực sự trở thành vật liệu trang trí hết sức được ưa chuộng hiện nay nên có rất nhiều những câu hỏi thắc măc xoay quanh loại phào này như phào pu là gì? giá phào chỉ pu như thế nào đắt hay rẻ so với các loại phào khác?…

  Phào chỉ PU được làm từ chất liệu nhựa PU cao cấp kết hợp với bột đá giúp cho phào chỉ PU có khả năng chống thấm nước, chống cháy, chống ẩm mốc rất hiệu quả. An toàn sử dụng cho gia đình, thi công đơn giản và nhanh chóng.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Cổ trần hoa văn HP80166

  Phào cổ trần hoa văn HP80166
  Hot
  Phào cổ trần hoa văn HP80166

  Cổ trần hoa văn HP80166

  0 out of 5

  Phào pu cổ trần hoa văn HP80166 có chiều rộng 49.5cm đang thực sự trở thành vật liệu trang trí hết sức được ưa chuộng hiện nay nên có rất nhiều những câu hỏi thắc măc xoay quanh loại phào này như phào pu là gì? giá phào chỉ pu như thế nào đắt hay rẻ so với các loại phào khác?…

  Phào chỉ PU được làm từ chất liệu nhựa PU cao cấp kết hợp với bột đá giúp cho phào chỉ PU có khả năng chống thấm nước, chống cháy, chống ẩm mốc rất hiệu quả. An toàn sử dụng cho gia đình, thi công đơn giản và nhanh chóng.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Cổ trần hoa văn HP80167

  Phào cổ trần hoa văn HP80167
  Hot
  Phào cổ trần hoa văn HP80167

  Cổ trần hoa văn HP80167

  0 out of 5

  Phào pu cổ trần hoa văn HP80167 có chiều rộng 39cm đang thực sự trở thành vật liệu trang trí hết sức được ưa chuộng hiện nay nên có rất nhiều những câu hỏi thắc măc xoay quanh loại phào này như phào pu là gì? giá phào chỉ pu như thế nào đắt hay rẻ so với các loại phào khác?…

  Phào chỉ PU được làm từ chất liệu nhựa PU cao cấp kết hợp với bột đá giúp cho phào chỉ PU có khả năng chống thấm nước, chống cháy, chống ẩm mốc rất hiệu quả. An toàn sử dụng cho gia đình, thi công đơn giản và nhanh chóng.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Cổ trần hoa văn HP80168

  Phào cổ trần hoa văn HP80168
  Hot
  Phào cổ trần hoa văn HP80168

  Cổ trần hoa văn HP80168

  0 out of 5

  Phào pu cổ trần hoa văn HP80168 có chiều rộng 49.5cm đang thực sự trở thành vật liệu trang trí hết sức được ưa chuộng hiện nay nên có rất nhiều những câu hỏi thắc măc xoay quanh loại phào này như phào pu là gì? giá phào chỉ pu như thế nào đắt hay rẻ so với các loại phào khác?…

  Phào chỉ PU được làm từ chất liệu nhựa PU cao cấp kết hợp với bột đá giúp cho phào chỉ PU có khả năng chống thấm nước, chống cháy, chống ẩm mốc rất hiệu quả. An toàn sử dụng cho gia đình, thi công đơn giản và nhanh chóng.

  Liên hệ

Phào chỉ trang trí PU, PS cho không gian nội thất nổi bật, cuốn hút hơn

Đặc tính phào chỉ PUCó thể thấy trên thị trường hiện nay, phào chỉ trang trí được sử dụng khá nhiều và cũng rất đa dạng chủng loại mẫu mã. Vậy nên, ngoài mặt thẩm mỹ thì thì giờ đây yếu tố bảo vệ tường, trần, vòm cũng rất được chú trọng khi khách hàng lựa chọn mẫu phào chỉ. Với mỗi kiểu kiến trúc không gian khác nhau, sở thích gia chủ mà quý khách hàng có thể lựa chọn các loại phào chỉ phù hợp cho công trình.

Phào chỉ trang trí có rất nhiều loại phổ biến như phào nẹp, phào cổ trần, phào chân tường, phào hoa góc …Vì vậy đội ngũ thi công và thiết kế cần nắm rõ về tính chất, công dụng của từng loại phào để có thể có được những lựa chọn, cách thức lắp đặt chính xác nhất.

Một số loại phào chỉ và đặc tính của chúng:

Phào chỉ thạch cao: là loại phào truyền thống sản xuất bằng khuôn đúc được dùng khá nhiều từ trước đến nay. Mẫu mã khá đa dạng nhưng khả năng chịu nước không được tốt nên dễ bị ẩm mốc khiến phào bị ngả màu hay ố vàng.

Phào chỉ gỗ : Đây là loại phào được làm bằng gỗ tự nhiên nên rất an toàn, thân thiện với môi trường và trông khá bắt mắt đặc biệt là phào gỗ MDF. Loại phào chỉ trang trí này có 1 nhược điểm mà quý khách hàng cần lưu tâm đó là khả năng chịu nước khá kém nên rất dễ dẫn tới hiện tượng mối mọt và ẩm mốc

Một số loại phào chỉ PUPhào chỉ nhựa : Mặc dù ra đời cách đây không lâu nhưng đã dần trở thành lựa chọn số 1 cho người tiêu dùng đồng thời chiếm lĩnh hầu hết thị trường và xuất hiện ở rất nhiều công trình xây dựng hiện nay. Với nhiều tính năng vượt, tính tiện lợi, thẩm mỹ cao và tiết kiệm chi phí nên đây xứng đáng là sản phẩm hot nhất trong các loại phào chỉ trang trí. Phào chỉ nhựa có 2 loại đang được nhắc đến rất nhiều hiện nay, đó là:

+ Phào chỉ nhựa PU : Có cấu tạo là nhựa PU cao cấp kết hợp với bột đá nên có các ưu điểm như chịu nước, chống ẩm mốc, mối mọt, chịu nhiệt tốt, thân thiện với môi trường và người dùng. Chưa hết, phào chỉ PU còn có khả năng uốn dẻo nên được sử dụng tương đối nhiều trong các công trình kiến trúc hiện nay với nhiều chi tiết cần tạo điểm nhấn hay sự mềm mại.

+ Phào chỉ nhựa PS : Được làm từ nhựa cứng PS và cũng có những tính năng tuyệt vời như phào PU cùng với bề mặt đã hoàn thiện với tính năng này rất có lợi cho quá trình vận chuyển, thi công các công trình kiến trúc nội thất, không lo bị va đập, …

Theo đánh giá của các kiến trúc sư, các nhân viên kỹ thuật hay thậm chí là những khách hàng đã sử dụng qua sản phẩm phào chỉ trang trí thì phào PU chính là sự lựa chọn tuyệt vời để sử dụng cho hầu hết các công trình hiện nay từ nhà dân dụng, chung cư, biệt thự, khách sạn, nhà hàng,…

Mua phào chỉ trang trí ở đâuMua các loại phào chỉ trang trí ở đâu uy tín, đảm bảo chất lượng?

Cường Phát là 1 trong những đơn vị hàng đầu phân phối và thi công các loại phào chỉ trang trí chất lượng tốt nhất Việt Nam, chúng tôi cam kết sẽ đem lại chất lượng dịch vụ cũng như các sản phẩm hoàn hảo với những mức giá hấp dẫn cho quý khách hàng. Các bạn hãy ghé qua showroom của chúng tôi tại:94 An Trạch, Đống Đa, Hà Nội hoặc liên hệ qua hotline: 0935 833 335 để được tư vấn kỹ càng hơn.

call-sales