SÀN GỖ MALAYSIA ROBINA

 • You've just added this product to the cart:

  SÀN ROBINA O121 BT

  Sàn gỗ Robina O121 BT
  Sàn gỗ Robina O121 BT

  SÀN ROBINA O121 BT

  0 out of 5
  • Kích thước tiêu chuẩn trên 1 tấm: 193(rộng) x 1283(dài) mm
  • Độ dày: 12 mm
  • Quy chuẩn: 1,24m2
  • Đóng gói: 5 tấm / hộp
  • Bề mặt: Vân sần, phủ nhôm oxit chống xước
  • Tiêu chuẩn: AC4(độ mài mòn), E1(Hàm lượng Formaldehyde)
  • Hệ khóa, hèm độc quyền: R-CLICK® / R-LOCK®, có phủ sáp nến chống thấm
  • Xuất xứ: Sản xuất tại Malaysia
  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  SÀN ROBINA O123 BT

  Sàn gỗ Robina O123 BT
  Hot
  Sàn gỗ Robina O123 BT

  SÀN ROBINA O123 BT

  0 out of 5
  • Kích thước tiêu chuẩn trên 1 tấm: 193(rộng) x 1283(dài) mm
  • Độ dày: 12 mm
  • Quy chuẩn: 1,24m2
  • Đóng gói: 5 tấm / hộp
  • Bề mặt: Vân sần, phủ nhôm oxit chống xước
  • Tiêu chuẩn: AC4(độ mài mòn), E1(Hàm lượng Formaldehyde)
  • Hệ khóa, hèm độc quyền: R-CLICK® / R-LOCK®, có phủ sáp nến chống thấm
  • Xuất xứ: Sản xuất tại Malaysia
  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Sàn Robina O124

  Sàn gỗ Robina O124
  Hot
  Sàn gỗ Robina O124

  Sàn Robina O124

  0 out of 5
  • Kích thước tiêu chuẩn trên 1 tấm: 193(rộng) x 1283(dài) mm
  • Độ dày: 12 mm
  • Quy chuẩn: 1,24m2
  • Đóng gói: 5 tấm / hộp
  • Bề mặt: Vân sần, phủ nhôm oxit chống xước
  • Tiêu chuẩn: AC4(độ mài mòn), E1(Hàm lượng Formaldehyde)
  • Hệ khóa, hèm độc quyền: R-CLICK® / R-LOCK®, có phủ sáp nến chống thấm
  • Xuất xứ: Sản xuất tại Malaysia
  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  SÀN ROBINA O124 BT

  Sàn gỗ Robina O124 BT
  Hot
  Sàn gỗ Robina O124 BT

  SÀN ROBINA O124 BT

  0 out of 5
  • Kích thước tiêu chuẩn trên 1 tấm: 193(rộng) x 1283(dài) mm
  • Độ dày: 12 mm
  • Quy chuẩn: 1,24m2
  • Đóng gói: 5 tấm / hộp
  • Bề mặt: Vân sần, phủ nhôm oxit chống xước
  • Tiêu chuẩn: AC4(độ mài mòn), E1(Hàm lượng Formaldehyde)
  • Hệ khóa, hèm độc quyền: R-CLICK® / R-LOCK®, có phủ sáp nến chống thấm
  • Xuất xứ: Sản xuất tại Malaysia
  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  SÀN ROBINA O128 BT

  Sàn gỗ Robina O128 BT
  Sàn gỗ Robina O128 BT

  SÀN ROBINA O128 BT

  0 out of 5
  • Kích thước tiêu chuẩn trên 1 tấm: 193(rộng) x 1283(dài) mm
  • Độ dày: 12 mm
  • Quy chuẩn: 1,24m2
  • Đóng gói: 5 tấm / hộp
  • Bề mặt: Vân sần, phủ nhôm oxit chống xước
  • Tiêu chuẩn: AC4(độ mài mòn), E1(Hàm lượng Formaldehyde)
  • Hệ khóa, hèm độc quyền: R-CLICK® / R-LOCK®, có phủ sáp nến chống thấm
  • Xuất xứ: Sản xuất tại Malaysia
  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Sàn Robina O28

  Sàn gỗ Robina O28
  Sàn gỗ Robina O28

  Sàn Robina O28

  0 out of 5
  • Kích thước tiêu chuẩn trên 1 tấm: 193(rộng) x 1283(dài) mm
  • Độ dày: 12 mm
  • Quy chuẩn: 1,24m2
  • Đóng gói: 5 tấm / hộp
  • Bề mặt: Vân sần, phủ nhôm oxit chống xước
  • Tiêu chuẩn: AC4(độ mài mòn), E1(Hàm lượng Formaldehyde)
  • Hệ khóa, hèm độc quyền: R-CLICK® / R-LOCK®, có phủ sáp nến chống thấm
  • Xuất xứ: Sản xuất tại Malaysia
  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  SÀN ROBINA W25

  Sàn gỗ Robina W25
  Sàn gỗ Robina W25

  SÀN ROBINA W25

  0 out of 5
  • Kích thước tiêu chuẩn trên 1 tấm: 193(rộng) x 1283(dài) mm
  • Độ dày: 12 mm
  • Quy chuẩn: 1,24m2
  • Đóng gói: 5 tấm / hộp
  • Bề mặt: Vân sần, phủ nhôm oxit chống xước
  • Tiêu chuẩn: AC4(độ mài mòn), E1(Hàm lượng Formaldehyde)
  • Hệ khóa, hèm độc quyền: R-CLICK® / R-LOCK®, có phủ sáp nến chống thấm
  • Xuất xứ: Sản xuất tại Malaysia
  Liên hệ

call-sales