SÀN GỖ MALAYSIA ROBINA

 • You've just added this product to the cart:

  Sàn Robina O117 BN

  Sàn gỗ Robina O117 BN
  Hot
  Sàn gỗ Robina O117 BN

  Sàn Robina O117 BN

  0 out of 5
  • Kích thước tiêu chuẩn trên 1 tấm: 115(rộng) x 1283(dài) mm
  • Độ dày: 12 mm
  • Quy chuẩn: 1,18m2
  • Đóng gói: 8 tấm / hộp
  • Bề mặt: Vân sần, phủ nhôm oxit chống xước
  • Tiêu chuẩn: AC4(độ mài mòn), E1(Hàm lượng Formaldehyde)
  • Hệ khóa, hèm độc quyền: R-CLICK® / R-LOCK®, có phủ sáp nến chống thấm
  • Xuất xứ: Sản xuất tại Malaysia
  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Sàn Robina O123 BN

  Sàn gỗ Robina O123 BN
  Hot
  Sàn gỗ Robina O123 BN

  Sàn Robina O123 BN

  0 out of 5
  • Kích thước tiêu chuẩn trên 1 tấm: 115(rộng) x 1283(dài) mm
  • Độ dày: 12 mm
  • Quy chuẩn: 1,18m2
  • Đóng gói: 8 tấm / hộp
  • Bề mặt: Vân sần, phủ nhôm oxit chống xước
  • Tiêu chuẩn: AC4(độ mài mòn), E1(Hàm lượng Formaldehyde)
  • Hệ khóa, hèm độc quyền: R-CLICK® / R-LOCK®, có phủ sáp nến chống thấm
  • Xuất xứ: Sản xuất tại Malaysia
  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Sàn Robina O128 BN

  Sàn gỗ Robina O128 BN
  Sàn gỗ Robina O128 BN

  Sàn Robina O128 BN

  0 out of 5
  • Kích thước tiêu chuẩn trên 1 tấm: 115(rộng) x 1283(dài) mm
  • Độ dày: 12 mm
  • Quy chuẩn: 1,18m2
  • Đóng gói: 8 tấm / hộp
  • Bề mặt: Vân sần, phủ nhôm oxit chống xước
  • Tiêu chuẩn: AC4(độ mài mòn), E1(Hàm lượng Formaldehyde)
  • Hệ khóa, hèm độc quyền: R-CLICK® / R-LOCK®, có phủ sáp nến chống thấm
  • Xuất xứ: Sản xuất tại Malaysia
  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Sàn Robina O132 BN

  Sàn gỗ Robina O132 BN
  Hot
  Sàn gỗ Robina O132 BN

  Sàn Robina O132 BN

  0 out of 5
  • Kích thước tiêu chuẩn trên 1 tấm: 115(rộng) x 1283(dài) mm
  • Độ dày: 12 mm
  • Quy chuẩn: 1,18m2
  • Đóng gói: 8 tấm / hộp
  • Bề mặt: Vân sần, phủ nhôm oxit chống xước
  • Tiêu chuẩn: AC4(độ mài mòn), E1(Hàm lượng Formaldehyde)
  • Hệ khóa, hèm độc quyền: R-CLICK® / R-LOCK®, có phủ sáp nến chống thấm
  • Xuất xứ: Sản xuất tại Malaysia
  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Sàn Robina T11 BN

  Sàn gỗ Robina T12 BN
  Sàn gỗ Robina T12 BN

  Sàn Robina T11 BN

  0 out of 5
  • Kích thước tiêu chuẩn trên 1 tấm: 115(rộng) x 1283(dài)
  • Độ dày: 12 mm
  • Quy chuẩn: 1,18m2
  • Đóng gói: 8 tấm / hộp
  • Bề mặt: Vân sần, phủ nhôm oxit chống xước
  • Tiêu chuẩn: AC4(độ mài mòn), E1(Hàm lượng Formaldehyde)
  • Hệ khóa, hèm độc quyền: R-CLICK® / R-LOCK®, có phủ sáp nến chống thấm
  • Xuất xứ: Sản xuất tại Malaysia
  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Sàn Robina T12 BN

  Sàn gỗ Robina T12
  Hot
  Sàn gỗ Robina T12

  Sàn Robina T12 BN

  0 out of 5
  • Kích thước tiêu chuẩn trên 1 tấm: 115(rộng) x 1283(dài)
  • Độ dày: 12 mm
  • Quy chuẩn: 1,18m2
  • Đóng gói: 8 tấm / hộp
  • Bề mặt: Vân sần, phủ nhôm oxit chống xước
  • Tiêu chuẩn: AC4(độ mài mòn), E1(Hàm lượng Formaldehyde)
  • Hệ khóa, hèm độc quyền: R-CLICK® / R-LOCK®, có phủ sáp nến chống thấm
  • Xuất xứ: Sản xuất tại Malaysia
  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Sàn Robina W11

  Sàn gỗ Robina W15
  Sàn gỗ Robina W15

  Sàn Robina W11

  0 out of 5
  • Kích thước tiêu chuẩn trên 1 tấm: 115(rộng) x 1283(dài)
  • Độ dày: 12 mm
  • Quy chuẩn: 1,18m2
  • Đóng gói: 8 tấm / hộp
  • Bề mặt: Vân sần, phủ nhôm oxit chống xước
  • Tiêu chuẩn: AC4(độ mài mòn), E1(Hàm lượng Formaldehyde)
  • Hệ khóa, hèm độc quyền: R-CLICK® / R-LOCK®, có phủ sáp nến chống thấm
  • Xuất xứ: Sản xuất tại Malaysia
  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Sàn Robina W15

  Sàn gỗ Robina W15
  Sàn gỗ Robina W15

  Sàn Robina W15

  0 out of 5
  • Kích thước tiêu chuẩn trên 1 tấm: 115(rộng) x 1283(dài)
  • Độ dày: 12 mm
  • Quy chuẩn: 1,18m2
  • Đóng gói: 8 tấm / hộp
  • Bề mặt: Vân sần, phủ nhôm oxit chống xước
  • Tiêu chuẩn: AC4(độ mài mòn), E1(Hàm lượng Formaldehyde)
  • Hệ khóa, hèm độc quyền: R-CLICK® / R-LOCK®, có phủ sáp nến chống thấm
  • Xuất xứ: Sản xuất tại Malaysia
  Liên hệ

call-sales