Product Tag - phào hoa góc PU

 • You've just added this product to the cart:

  Phào hoa góc HP-8202A

  Phào hoa góc PU 8202-A
  Hot
  Phào hoa góc PU 8202-A

  Phào hoa góc HP-8202A

  0 out of 5

  Phào pu hoa góc HP8202-A có chiều rộng 40mm có nhiều ưu điểm như:

  • Bền màu và sử dụng được lâu dài
  • Không thấm nước, chịu được nước.
  • Thích hợp với nhiều không gian từ cổ điển, tân cổ điển cho đến hiện đại. Từ nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, biệt thự, chung cư…
  • Thi công nhanh chóng.
  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Phào hoa góc HP-8208A

  Phào hoa góc PU 8208-A
  Phào hoa góc PU 8208-A

  Phào hoa góc HP-8208A

  0 out of 5

  Phào pu hoa góc HP-8208A có chiều rộng 50mm có nhiều ưu điểm như:

  • Bền màu và sử dụng được lâu dài
  • Không thấm nước, chịu được nước.
  • Thích hợp với nhiều không gian từ cổ điển, tân cổ điển cho đến hiện đại. Từ nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, biệt thự, chung cư…
  • Thi công nhanh chóng.
  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Phào hoa góc HP-8212C

  Phào hoa góc PU HP-8212C
  Phào hoa góc PU HP-8212C

  Phào hoa góc HP-8212C

  0 out of 5

  Phào pu hoa góc HP-8212C có chiều rộng 65mm, khoảng cách hoa văn 105mm có nhiều ưu điểm như:

  • Bền màu và sử dụng được lâu dài
  • Không thấm nước, chịu được nước.
  • Thích hợp với nhiều không gian từ cổ điển, tân cổ điển cho đến hiện đại. Từ nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, biệt thự, chung cư…
  • Thi công nhanh chóng.
  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Phào hoa góc HP-8243A

  Phào hoa góc PU HP-8243A
  Hot
  Phào hoa góc PU HP-8243A

  Phào hoa góc HP-8243A

  0 out of 5

  Phào pu hoa góc HP-8243A có chiều rộng 43mm có nhiều ưu điểm như:

  • Bền màu và sử dụng được lâu dài
  • Không thấm nước, chịu được nước.
  • Thích hợp với nhiều không gian từ cổ điển, tân cổ điển cho đến hiện đại. Từ nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, biệt thự, chung cư…
  • Thi công nhanh chóng.
  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Phào hoa góc HP-8243B

  Phào hoa góc PU HP-8243B
  Hot
  Phào hoa góc PU HP-8243B

  Phào hoa góc HP-8243B

  0 out of 5

  Phào hoa góc PU HP-8243B có chiều rộng 43mm có nhiều ưu điểm như:

  • Mẫu mã đa dạng
  • Bền màu và sử dụng được lâu dài
  • Không thấm nước, chịu được nước.
  • Thích hợp với nhiều không gian từ cổ điển, tân cổ điển cho đến hiện đại. Từ nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, biệt thự, chung cư…
  • Thi công nhanh chóng.
  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Phào hoa góc HP-8247B

  Phào hoa góc PU HP-8247B
  Hot
  Phào hoa góc PU HP-8247B

  Phào hoa góc HP-8247B

  0 out of 5

  Phào hoa góc HP-8247B có chiều rộng 85mm, khoảng cách hoa văn 200mm có nhiều ưu điểm như:

  • Mẫu mã đa dạng
  • Bền màu và sử dụng được lâu dài
  • Không thấm nước, chịu được nước.
  • Thích hợp với nhiều không gian từ cổ điển, tân cổ điển cho đến hiện đại. Từ nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, biệt thự, chung cư…
  • Thi công nhanh chóng.
  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Phào hoa góc HP8202-B

  Phào hoa góc PU 8202-B
  Hot
  Phào hoa góc PU 8202-B

  Phào hoa góc HP8202-B

  0 out of 5

  Phào pu hoa góc HP8202-B có chiều rộng 40mm có nhiều ưu điểm như:

  • Bền màu và sử dụng được lâu dài
  • Không thấm nước, chịu được nước.
  • Thích hợp với nhiều không gian từ cổ điển, tân cổ điển cho đến hiện đại. Từ nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, biệt thự, chung cư…
  • Thi công nhanh chóng.
  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Phào hoa góc HP8202-C

  Phào hoa góc PU 8202-C
  Hot
  Phào hoa góc PU 8202-C

  Phào hoa góc HP8202-C

  0 out of 5

  Phào pu hoa góc HP8202-C có chiều rộng 40mm có nhiều ưu điểm như:

  • Bền màu và sử dụng được lâu dài
  • Không thấm nước, chịu được nước.
  • Thích hợp với nhiều không gian từ cổ điển, tân cổ điển cho đến hiện đại. Từ nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, biệt thự, chung cư…
  • Thi công nhanh chóng.
  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Phào hoa góc HP8203-A

  Phào hoa góc PU 8203-A
  Hot
  Phào hoa góc PU 8203-A

  Phào hoa góc HP8203-A

  0 out of 5

  Phào pu hoa góc HP8203-A có chiều rộng 41mm có nhiều ưu điểm như:

  • Bền màu và sử dụng được lâu dài
  • Không thấm nước, chịu được nước.
  • Thích hợp với nhiều không gian từ cổ điển, tân cổ điển cho đến hiện đại. Từ nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, biệt thự, chung cư…
  • Thi công nhanh chóng.
  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Phào hoa góc HP8204-A

  Phào hoa góc PU 8204-A
  Hot
  Phào hoa góc PU 8204-A

  Phào hoa góc HP8204-A

  0 out of 5

  Phào pu hoa góc HP8204-A có chiều rộng 44mm, chiều dài 85mm có nhiều ưu điểm như:

  • Bền màu và sử dụng được lâu dài
  • Không thấm nước, chịu được nước.
  • Thích hợp với nhiều không gian từ cổ điển, tân cổ điển cho đến hiện đại. Từ nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, biệt thự, chung cư…
  • Thi công nhanh chóng.
  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Phào hoa góc HP8204-C

  Phào hoa góc PU 8204-C
  Hot
  Phào hoa góc PU 8204-C

  Phào hoa góc HP8204-C

  0 out of 5

  Phào hoa góc PU HP8204-C có chiều rộng 44mm, chiều dài 85mm có nhiều ưu điểm như:

  • Bền màu và sử dụng được lâu dài
  • Không thấm nước, chịu được nước.
  • Thích hợp với nhiều không gian từ cổ điển, tân cổ điển cho đến hiện đại. Từ nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, biệt thự, chung cư…
  • Thi công nhanh chóng.
  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Phào hoa góc HP8207-A

  Phào hoa góc PU 8207-A
  Hot
  Phào hoa góc PU 8207-A

  Phào hoa góc HP8207-A

  0 out of 5

  Phào pu hoa góc HP8207-A có chiều rộng 51mm có nhiều ưu điểm như:

  • Bền màu và sử dụng được lâu dài
  • Không thấm nước, chịu được nước.
  • Thích hợp với nhiều không gian từ cổ điển, tân cổ điển cho đến hiện đại. Từ nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, biệt thự, chung cư…
  • Thi công nhanh chóng.
  Liên hệ

call-sales