TẤM PVC VÂN ĐÁ

 • You've just added this product to the cart:

  ĐEN HOA TUYẾT

  Tấm ốp giả đá Đen Hoa Tuyết
  Hot
  Tấm ốp giả đá Đen Hoa Tuyết

  ĐEN HOA TUYẾT

  0 out of 5

  Tấm ốp giả đá Đen Hoa Tuyết là sản phẩm ốp tường giả đá nằm trong bộ sưu tập tấm ốp đá sinh thái – thương hiệu CƯỜNG PHÁT. Trên thị trường hiện nay sản phẩm được gắn với nhiều tên khác nhau là tấm ốp pvc vân đá, tấm pvc giả đá, tấm pvc vân đá, tấm nhựa giả đá, tấm nhựa vân đá…với nguyên liệu hoàn toàn từ thiên nhiên, an toàn và thân thiện với môi trường. Sản phẩm tấm ốp đá sinh thái CƯỜNG PHÁT được sử dụng rộng rãi tại các nước phát triển như: Châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc… Tại thị trường Việt Nam hiện nay, sản phẩm tấm ốp vân đá ngày càng được sử dụng nhiều hơn trong xây dựng do có những đặc tính gọn, nhẹ, sạch sẽ và dễ dàng sử dụng trong thi công.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Đen Lưỡi Rồng

  Tấm ốp giả đá Đen Lưỡi Rồng
  Hot
  Tấm ốp giả đá Đen Lưỡi Rồng

  Đen Lưỡi Rồng

  0 out of 5

  Tấm ốp giả đá Đen Lưỡi Rồng là sản phẩm ốp tường giả đá nằm trong bộ sưu tập tấm ốp đá sinh thái – thương hiệu CƯỜNG PHÁT. Trên thị trường hiện nay sản phẩm được gắn với nhiều tên khác nhau là tấm ốp pvc vân đá, tấm pvc giả đá, tấm pvc vân đá, tấm nhựa giả đá, tấm nhựa vân đá…với nguyên liệu hoàn toàn từ thiên nhiên, an toàn và thân thiện với môi trường. Sản phẩm tấm ốp đá sinh thái CƯỜNG PHÁT được sử dụng rộng rãi tại các nước phát triển như: Châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc… Tại thị trường Việt Nam hiện nay, sản phẩm tấm ốp vân đá ngày càng được sử dụng nhiều hơn trong xây dựng do có những đặc tính gọn, nhẹ, sạch sẽ và dễ dàng sử dụng trong thi công.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Đen Tây Ban Nha

  tấm ốp PVC giả đá Đen Tây Ban Nha
  Hot
  tấm ốp PVC giả đá Đen Tây Ban Nha

  Đen Tây Ban Nha

  0 out of 5

  Tấm ốp giả đá Đen Tây Ban Nha là sản phẩm ốp tường giả đá nằm trong bộ sưu tập tấm ốp đá sinh thái – thương hiệu CƯỜNG PHÁT. Trên thị trường hiện nay sản phẩm được gắn với nhiều tên khác nhau là tấm ốp pvc vân đá, tấm pvc giả đá, tấm pvc vân đá, tấm nhựa giả đá, tấm nhựa vân đá…với nguyên liệu hoàn toàn từ thiên nhiên, an toàn và thân thiện với môi trường. Sản phẩm tấm ốp đá sinh thái CƯỜNG PHÁT được sử dụng rộng rãi tại các nước phát triển như: Châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc… Tại thị trường Việt Nam hiện nay, sản phẩm tấm ốp vân đá ngày càng được sử dụng nhiều hơn trong xây dựng do có những đặc tính gọn, nhẹ, sạch sẽ và dễ dàng sử dụng trong thi công.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Đỏ Bazan

  tấm ốp pvc vân đá Đỏ Bazan
  Hot
  tấm ốp pvc vân đá Đỏ Bazan

  Đỏ Bazan

  0 out of 5

  Tấm ốp giả đá Đỏ Bazan là sản phẩm ốp tường giả đá nằm trong bộ sưu tập tấm ốp đá sinh thái – thương hiệu CƯỜNG PHÁT. Trên thị trường hiện nay sản phẩm được gắn với nhiều tên khác nhau là tấm ốp pvc vân đá, tấm pvc giả đá, tấm pvc vân đá, tấm nhựa giả đá, tấm nhựa vân đá…với nguyên liệu hoàn toàn từ thiên nhiên, an toàn và thân thiện với môi trường. Sản phẩm tấm ốp đá sinh thái CƯỜNG PHÁT được sử dụng rộng rãi tại các nước phát triển như: Châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc… Tại thị trường Việt Nam hiện nay, sản phẩm tấm ốp vân đá ngày càng được sử dụng nhiều hơn trong xây dựng do có những đặc tính gọn, nhẹ, sạch sẽ và dễ dàng sử dụng trong thi công.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Đỏ Nham Thạch

  tấm ốp pvc vân đá Đỏ Nham Thạch
  Hot
  tấm ốp pvc vân đá Đỏ Nham Thạch

  Đỏ Nham Thạch

  0 out of 5

  Tấm ốp giả đá Đỏ Nham Thạch là sản phẩm ốp tường giả đá nằm trong bộ sưu tập tấm ốp đá sinh thái – thương hiệu CƯỜNG PHÁT. Trên thị trường hiện nay sản phẩm được gắn với nhiều tên khác nhau là tấm ốp pvc vân đá, tấm pvc giả đá, tấm pvc vân đá, tấm nhựa giả đá, tấm nhựa vân đá…với nguyên liệu hoàn toàn từ thiên nhiên, an toàn và thân thiện với môi trường. Sản phẩm tấm ốp đá sinh thái CƯỜNG PHÁT được sử dụng rộng rãi tại các nước phát triển như: Châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc… Tại thị trường Việt Nam hiện nay, sản phẩm tấm ốp vân đá ngày càng được sử dụng nhiều hơn trong xây dựng do có những đặc tính gọn, nhẹ, sạch sẽ và dễ dàng sử dụng trong thi công.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Đỏ Tây Ban Nha

  tấm ốp pvc vân đá Đỏ Tây Ban Nha
  tấm ốp pvc vân đá Đỏ Tây Ban Nha

  Đỏ Tây Ban Nha

  0 out of 5

  Tấm ốp giả đá Đỏ Tây Ban Nha là sản phẩm ốp tường giả đá nằm trong bộ sưu tập tấm ốp đá sinh thái – thương hiệu CƯỜNG PHÁT. Trên thị trường hiện nay sản phẩm được gắn với nhiều tên khác nhau là tấm ốp pvc vân đá, tấm pvc giả đá, tấm pvc vân đá, tấm nhựa giả đá, tấm nhựa vân đá…với nguyên liệu hoàn toàn từ thiên nhiên, an toàn và thân thiện với môi trường. Sản phẩm tấm ốp đá sinh thái CƯỜNG PHÁT được sử dụng rộng rãi tại các nước phát triển như: Châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc… Tại thị trường Việt Nam hiện nay, sản phẩm tấm ốp vân đá ngày càng được sử dụng nhiều hơn trong xây dựng do có những đặc tính gọn, nhẹ, sạch sẽ và dễ dàng sử dụng trong thi công.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Hồng Ruby

  tấm pvc vân đá Hồng Ruby
  Hot
  tấm pvc vân đá Hồng Ruby

  Hồng Ruby

  0 out of 5

  Tấm ốp giả đá Hồng Ruby là sản phẩm ốp tường giả đá nằm trong bộ sưu tập tấm ốp đá sinh thái – thương hiệu CƯỜNG PHÁT. Trên thị trường hiện nay sản phẩm được gắn với nhiều tên khác nhau là tấm ốp pvc vân đá, tấm pvc giả đá, tấm pvc vân đá, tấm nhựa giả đá, tấm nhựa vân đá…với nguyên liệu hoàn toàn từ thiên nhiên, an toàn và thân thiện với môi trường. Sản phẩm tấm ốp đá sinh thái CƯỜNG PHÁT được sử dụng rộng rãi tại các nước phát triển như: Châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc… Tại thị trường Việt Nam hiện nay, sản phẩm tấm ốp vân đá ngày càng được sử dụng nhiều hơn trong xây dựng do có những đặc tính gọn, nhẹ, sạch sẽ và dễ dàng sử dụng trong thi công.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Nâu Tây Ban Nha

  Tấm ốp PVC Nâu Tây ban nha Light
  Hot
  Tấm ốp PVC Nâu Tây ban nha Light

  Nâu Tây Ban Nha

  0 out of 5

  Tấm ốp giả đá Nâu Tây Ban Nha là sản phẩm ốp tường giả đá nằm trong bộ sưu tập tấm ốp đá sinh thái – thương hiệu CƯỜNG PHÁT. Trên thị trường hiện nay sản phẩm được gắn với nhiều tên khác nhau là tấm ốp pvc vân đá, tấm pvc giả đá, tấm pvc vân đá, tấm nhựa giả đá, tấm nhựa vân đá…với nguyên liệu hoàn toàn từ thiên nhiên, an toàn và thân thiện với môi trường. Sản phẩm tấm ốp đá sinh thái CƯỜNG PHÁT được sử dụng rộng rãi tại các nước phát triển như: Châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc… Tại thị trường Việt Nam hiện nay, sản phẩm tấm ốp vân đá ngày càng được sử dụng nhiều hơn trong xây dựng do có những đặc tính gọn, nhẹ, sạch sẽ và dễ dàng sử dụng trong thi công.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Trắng Hoa Cương

  Tấm PVC giả đá trắng Hoa cương
  Hot
  Tấm PVC giả đá trắng Hoa cương

  Trắng Hoa Cương

  0 out of 5

  Tấm ốp giả đá Trắng Hoa Cương là sản phẩm ốp tường giả đá nằm trong bộ sưu tập tấm ốp đá sinh thái – thương hiệu CƯỜNG PHÁT. Trên thị trường hiện nay sản phẩm được gắn với nhiều tên khác nhau là tấm ốp pvc vân đá, tấm pvc giả đá, tấm pvc vân đá, tấm nhựa giả đá, tấm nhựa vân đá…với nguyên liệu hoàn toàn từ thiên nhiên, an toàn và thân thiện với môi trường. Sản phẩm tấm ốp đá sinh thái CƯỜNG PHÁT được sử dụng rộng rãi tại các nước phát triển như: Châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc… Tại thị trường Việt Nam hiện nay, sản phẩm tấm ốp vân đá ngày càng được sử dụng nhiều hơn trong xây dựng do có những đặc tính gọn, nhẹ, sạch sẽ và dễ dàng sử dụng trong thi công.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  TRẮNG HY LẠP

  Tấm ốp giả đá Trắng Hy Lạp
  Hot
  Tấm ốp giả đá Trắng Hy Lạp

  TRẮNG HY LẠP

  0 out of 5

  Tấm ốp giả đá Trắng Hy Lạp là sản phẩm ốp tường giả đá nằm trong bộ sưu tập tấm ốp đá sinh thái – thương hiệu CƯỜNG PHÁT. Trên thị trường hiện nay sản phẩm được gắn với nhiều tên khác nhau là tấm ốp pvc vân đá, tấm pvc giả đá, tấm pvc vân đá, tấm nhựa giả đá, tấm nhựa vân đá…với nguyên liệu hoàn toàn từ thiên nhiên, an toàn và thân thiện với môi trường. Sản phẩm tấm ốp đá sinh thái CƯỜNG PHÁT được sử dụng rộng rãi tại các nước phát triển như: Châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc… Tại thị trường Việt Nam hiện nay, sản phẩm tấm ốp vân đá ngày càng được sử dụng nhiều hơn trong xây dựng do có những đặc tính gọn, nhẹ, sạch sẽ và dễ dàng sử dụng trong thi công.

  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Trắng Ngọc Trai

  Tấm ốp pvc vân đá Trắng Ngọc Trai
  Hot
  Tấm ốp pvc vân đá Trắng Ngọc Trai

  Trắng Ngọc Trai

  0 out of 5
  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Trắng San Hô

  Tấm ốp pvc trắng san hô
  Hot
  Tấm ốp pvc trắng san hô

  Trắng San Hô

  0 out of 5

  Tấm ốp giả đá Trắng San Hô là sản phẩm ốp tường giả đá nằm trong bộ sưu tập tấm ốp đá sinh thái – thương hiệu CƯỜNG PHÁT. Trên thị trường hiện nay sản phẩm được gắn với nhiều tên khác nhau là tấm ốp pvc vân đá, tấm pvc giả đá, tấm pvc vân đá, tấm nhựa giả đá, tấm nhựa vân đá…với nguyên liệu hoàn toàn từ thiên nhiên, an toàn và thân thiện với môi trường. Sản phẩm tấm ốp đá sinh thái CƯỜNG PHÁT được sử dụng rộng rãi tại các nước phát triển như: Châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc… Tại thị trường Việt Nam hiện nay, sản phẩm tấm ốp vân đá ngày càng được sử dụng nhiều hơn trong xây dựng do có những đặc tính gọn, nhẹ, sạch sẽ và dễ dàng sử dụng trong thi công.

  Liên hệ

Tấm ốp PVC vân đá công nghệ cao phân phối và sản xuất bởi Cường Phát

Tính năng của tấm PVC vân đá – vân gỗ

tấm ốp pvc vân đáTấm PVC vân đá – vân gỗ, tấm nhựa giả đá, nhựa giả gỗ… có những tính năng rất ưu việt, đâm chất Công Nghệ Cao như sau:
 • Đầu tiên, đó là chống nước, chống ẩm rất tốt, do được làm từ PVC nguyên sinh nên phả năng chống ngấm nước là 1 tính năng vô cùng ưu việt của tấm PVC vân đá. Đối với thời tiết khí hậu ở Việt Nam, nhất là khu vực phía Bắc, thời tiết ẩm mốc là một hiện tượng khá khó chịu, nó hủy hoại các công trình theo thời gian, và sự xuống cấp đó bắt buộc chủ đầu tư phải thường xuyên nâng cấp công trình của mình theo chu kỳ 2 đến 3 năm 1 lần. Điều này vừa tốn kém, và vừa mất thời gian, công sức, ảnh hưởng đến môi trường sinh hoạt của mỗi gia đình. Vì lý do đó, ngoài yếu tố thẩm mỹ, tấm nhựa vân đá PVC có thể khắc phục rất tốt hiện tượng này mà lại kéo dài thời gian cần nâng cấp lên nhiều năm hơn.
 • Tiếp theo là chống cháy, chống bắt lửa hoặc lan tỏa ngọn lửa… Hiện nay, thị trường vật liệu xây dựng và vật liệu hoàn thiện đang được đầu tư và đặc biệt quan tâm tới khả năng chống cháy của sản phẩm, để bảo vệ công trình và tính mạng con người. Với tấm ốp PVC giả đá, khả năng chống bắt lửa rất tối ưu, khác với nhiều loại vật liệu khác như gỗ, Alu, tấm mút xốp trang trí, giấy dán tường… Tấm PVC giả đá không bắt lửa, không duy trì hoặc bùng phát ngọn lửa, và có khả năng ngăn chặn ngọn lửa lây lan sang các khu vực lân cận trong một thời gian nhất định. Và với ưu điểm này, ngoài việc thiết kế để có những không gian sang trọng, đẳng cấp thì tấm PVC giả đá đang được ưu tiên sử dụng cho rất nhiều các công trình công cộng hoặc vui chơi giải trí như: Bệnh Viện, trung tâm thương mại, nhà ga, Quán bar, nhà hàng, karaoke, Spa… và rất nhiều công trình khác.
 • Chống nấm mốc, ký sinh trùng: Sản phẩm tấm ốp tường PVC nhựa giả đá, khi sử dụng trong môi trường nước hoặc ngấm nước, tại các công trình xuống cấp bị rêu mốc, có khả năng ngăn cách sự xâm hại từ các vật ký sinh. Đảm bảo công trình không bị rêu mốc hoặc ẩm thấp trong quá trình sử dụng. ( tuy nhiên để giảm thiếu tối đa hiện tượng này, vẫn cần đến sự can thiệp của các chuyên gia trong lĩnh vực chống nấm mốc chuyên nghiệp để xử lý triệt để ).
 • Tuổi thọ và bảo quản Sản phẩm PVC giả vân đá, có khả năng chống chọi với thời tiết khá khắc nghiệt, nếu được dùng trong môi trường nội thất, tuổi thọ của sản phẩm có thể kéo dài trên 10 năm. Không tĩnh điện, không bám bụi, do vậy việc bảo quản rất đơn giản và dễ dàng. Không cần các hóa chất tẩy rửa, chỉ cần sử dụng khăn hoặc chổi mềm là có thể lau chùi các công trình bóng đẹp như mới ( với sản phẩm tốt ), độ bền màu cao và căng sang.
 • Thi công nhanh – Giá thành rẻ.Đối với tấm nhựa vân đá ốp tường PVC, khả năng thi công nhanh chóng, hạn chế tiếng ồn và ô nhiễm môi trường là 1 trong những điểm nổi trội. Giá thành cũng được tối ưu hơn so với sử dụng đá tự nhiên, hoặc gạch ốp tường có chất lượng tương tự. PVC giả đá ngày càng được người tiêu dùng tìm đến, và có xu hướng sử dụng rộng rãi hơn trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày trong tương lai gần.

Tấm ốp PVC vân đá công nghệ cao phân phối và sản xuất bởi Cường Phát luôn có đa dạng các mẫu thiết kế theo mỗi năm khác nhau. Với bề dày kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực này, Công ty Cường Phát tự tin đem tới cho khách hàng những sản phẩm chính hãng, độc quyền với chất lượng hàng đầu trên thị trường Việt Nam.

call-sales