MÂM TRẦN PU

 • You've just added this product to the cart:

  Mâm trần PU HP-001

  Mâm trần PU HP-001
  Hot
  Mâm trần PU HP-001

  Mâm trần PU HP-001

  0 out of 5

  Mâm trần PU HP-001 có Đường kính mâm 290mm, độ dày mâm 28mm với nhiều ưu điểm như:

  • Mẫu mã đa dạng
  • Bền màu và sử dụng được lâu dài
  • Không thấm nước, chịu được nước.
  • Thích hợp với nhiều không gian từ cổ điển, tân cổ điển cho đến hiện đại. Từ nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, biệt thự, chung cư…
  • Thi công nhanh chóng.
  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mâm trần PU HP-002

  Mâm trần PU HP-002
  Hot
  Mâm trần PU HP-002

  Mâm trần PU HP-002

  0 out of 5

  Mâm trần PU HP-002 có 2 loạii:

  • Loại 1: Đường kính mâm 690mm, độ dày mâm 65mm
  • Loại 2: Đường kính mâm 820mm, độ dày mâm 70mm

  với nhiều ưu điểm như:

  • Bền màu và sử dụng được lâu dài
  • Không thấm nước, chịu được nước.
  • Thích hợp với nhiều không gian từ cổ điển, tân cổ điển cho đến hiện đại. Từ nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, biệt thự, chung cư…
  • Thi công nhanh chóng.
  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mâm trần PU HP-003

  Mâm trần PU HP-001
  Hot
  Mâm trần PU HP-001

  Mâm trần PU HP-003

  0 out of 5

  Mâm trần PU HP-003 có 3 loại:

  • Loại 1: Đường kính mâm 500mm, độ dày mâm 50mm
  • Loại 2: Đường kính mâm 700mm, độ dày mâm 60mm
  • Loại 3: Đường kính mâm 820mm, độ dày mâm 70mm

  với nhiều ưu điểm như:

  • Bền màu và sử dụng được lâu dài
  • Không thấm nước, chịu được nước.
  • Thích hợp với nhiều không gian từ cổ điển, tân cổ điển cho đến hiện đại. Từ nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, biệt thự, chung cư…
  • Thi công nhanh chóng.
  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mâm trần PU HP-004

  Mâm trần PU HP-004
  Hot
  Mâm trần PU HP-004

  Mâm trần PU HP-004

  0 out of 5

  Mâm trần PU HP-004 có Đường kính mâm 200mm, độ dày mâm 18mm với nhiều ưu điểm như:

  • Bền màu và sử dụng được lâu dài
  • Không thấm nước, chịu được nước.
  • Thích hợp với nhiều không gian từ cổ điển, tân cổ điển cho đến hiện đại. Từ nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, biệt thự, chung cư…
  • Thi công nhanh chóng.
  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mâm trần PU HP-006

  Mâm trần PU HP-006
  Hot
  Mâm trần PU HP-006

  Mâm trần PU HP-006

  0 out of 5

  Mâm trần PU HP-006 có Đường kính mâm 670mm, độ dày mâm 80mm với nhiều ưu điểm như:

  • Bền màu và sử dụng được lâu dài
  • Không thấm nước, chịu được nước.
  • Thích hợp với nhiều không gian từ cổ điển, tân cổ điển cho đến hiện đại. Từ nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, biệt thự, chung cư…
  • Thi công nhanh chóng.
  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mâm trần PU HP-008

  Mâm trần PU HP-008
  Hot
  Mâm trần PU HP-008

  Mâm trần PU HP-008

  0 out of 5

  Mâm trần PU HP-008 có Đường kính mâm 300mm, độ dày mâm 25mm với nhiều ưu điểm như:

  • Bền màu và sử dụng được lâu dài
  • Không thấm nước, chịu được nước.
  • Thích hợp với nhiều không gian từ cổ điển, tân cổ điển cho đến hiện đại. Từ nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, biệt thự, chung cư…
  • Thi công nhanh chóng.
  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mâm trần PU HP-009

  Mâm trần PU HP-009
  Hot
  Mâm trần PU HP-009

  Mâm trần PU HP-009

  0 out of 5

  Mâm trần PU HP-009 có Đường kính mâm 390mm, độ dày mâm 25mm với nhiều ưu điểm như:

  • Bền màu và sử dụng được lâu dài
  • Không thấm nước, chịu được nước.
  • Thích hợp với nhiều không gian từ cổ điển, tân cổ điển cho đến hiện đại. Từ nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, biệt thự, chung cư…
  • Thi công nhanh chóng.
  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mâm trần PU HP-010

  Mâm trần PU HP-010
  Hot
  Mâm trần PU HP-010

  Mâm trần PU HP-010

  0 out of 5

  Mâm trần PU HP-010 có Đường kính mâm 400mm, độ dày mâm 34mm với nhiều ưu điểm như:

  • Bền màu và sử dụng được lâu dài
  • Không thấm nước, chịu được nước.
  • Thích hợp với nhiều không gian từ cổ điển, tân cổ điển cho đến hiện đại. Từ nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, biệt thự, chung cư…
  • Thi công nhanh chóng.
  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mâm trần PU HP-011

  Mâm trần PU HP-011
  Hot
  Mâm trần PU HP-011

  Mâm trần PU HP-011

  0 out of 5

  Mâm trần PU HP-011 có Đường kính mâm 510mm, độ dày mâm 42mm với nhiều ưu điểm như:

  • Bền màu và sử dụng được lâu dài
  • Không thấm nước, chịu được nước.
  • Thích hợp với nhiều không gian từ cổ điển, tân cổ điển cho đến hiện đại. Từ nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, biệt thự, chung cư…
  • Thi công nhanh chóng.
  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mâm trần PU HP-013

  Mâm trần PU HP-013
  Hot
  Mâm trần PU HP-013

  Mâm trần PU HP-013

  0 out of 5

  Mâm trần PU HP-013 có Đường kính mâm 610mm, độ dày mâm 36mm với nhiều ưu điểm như:

  • Bền màu và sử dụng được lâu dài
  • Không thấm nước, chịu được nước.
  • Thích hợp với nhiều không gian từ cổ điển, tân cổ điển cho đến hiện đại. Từ nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, biệt thự, chung cư…
  • Thi công nhanh chóng.
  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mâm trần PU HP-014

  Mâm trần PU HP-014
  Hot
  Mâm trần PU HP-014

  Mâm trần PU HP-014

  0 out of 5

  Mâm trần PU HP-014 có Đường kính mâm 660mm, độ dày mâm 72mm với nhiều ưu điểm như:

  • Bền màu và sử dụng được lâu dài
  • Không thấm nước, chịu được nước.
  • Thích hợp với nhiều không gian từ cổ điển, tân cổ điển cho đến hiện đại. Từ nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, biệt thự, chung cư…
  • Thi công nhanh chóng.
  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Mâm trần PU HP-015

  Mâm trần PU HP-015
  Mâm trần PU HP-015

  Mâm trần PU HP-015

  0 out of 5

  Mâm trần PU HP-015 có Đường kính mâm 1700mm với nhiều ưu điểm như:

  • Bền màu và sử dụng được lâu dài
  • Không thấm nước, chịu được nước.
  • Thích hợp với nhiều không gian từ cổ điển, tân cổ điển cho đến hiện đại. Từ nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, biệt thự, chung cư…
  • Thi công nhanh chóng.
  Liên hệ

call-sales