CỘT TRANG TRÍ PU

 • You've just added this product to the cart:

  Cột trang trí HP-8806-1AB

  Cột trang trí PU HP-8806-1AB
  Hot
  Cột trang trí PU HP-8806-1AB

  Cột trang trí HP-8806-1AB

  0 out of 5

  Cột trang trí PU HP-8806-1AB với Đường kính 180mm có nhiều ưu điểm như:

  • Bền màu và sử dụng được lâu dài
  • Không thấm nước, chịu được nước.
  • Thích hợp với nhiều không gian từ cổ điển, tân cổ điển cho đến hiện đại. Từ nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, biệt thự, chung cư…
  • Thi công nhanh chóng.
  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Cột trang trí HP-8806-1AC

  Cột trang trí PU HP-8806-1AC
  Hot
  Cột trang trí PU HP-8806-1AC

  Cột trang trí HP-8806-1AC

  0 out of 5

  Cột trang trí PU HP-8806-1AC với Đường kính 224mm, Chiều cao 119mm có nhiều ưu điểm như:

  • Bền màu và sử dụng được lâu dài
  • Không thấm nước, chịu được nước.
  • Thích hợp với nhiều không gian từ cổ điển, tân cổ điển cho đến hiện đại. Từ nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, biệt thự, chung cư…
  • Thi công nhanh chóng.
  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Cột trang trí HP-8807B

  Cột trang trí PU HP-8807B
  Hot
  Cột trang trí PU HP-8807B

  Cột trang trí HP-8807B

  0 out of 5

  Cột trang trí PU HP-8807B với Đường kính cột trang trí 240mm có nhiều ưu điểm như:

  • Bền màu và sử dụng được lâu dài
  • Không thấm nước, chịu được nước.
  • Thích hợp với nhiều không gian từ cổ điển, tân cổ điển cho đến hiện đại. Từ nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, biệt thự, chung cư…
  • Thi công nhanh chóng.
  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Cột trang trí HP-8807C

  Cột trang trí PU HP-8807C
  Hot
  Cột trang trí PU HP-8807C

  Cột trang trí HP-8807C

  0 out of 5

  Cột trang trí PU HP-8807C với Đường kính 420mm, Chiều cao 210mm  có nhiều ưu điểm như:

  • Bền màu và sử dụng được lâu dài
  • Không thấm nước, chịu được nước.
  • Thích hợp với nhiều không gian từ cổ điển, tân cổ điển cho đến hiện đại. Từ nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, biệt thự, chung cư…
  • Thi công nhanh chóng.
  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Cột trang trí HP-8808A

  Cột trang trí PU HP-8808A
  Hot
  Cột trang trí PU HP-8808A

  Cột trang trí HP-8808A

  0 out of 5

  Cột trang trí PU HP-8808A với Chiều rộng 580mm, Chiều cao 460mm có nhiều ưu điểm như:

  • Bền màu và sử dụng được lâu dài
  • Không thấm nước, chịu được nước.
  • Thích hợp với nhiều không gian từ cổ điển, tân cổ điển cho đến hiện đại. Từ nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, biệt thự, chung cư…
  • Thi công nhanh chóng.
  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Cột trang trí HP-8808B

  Cột trang trí PU HP-8808B
  Hot
  Cột trang trí PU HP-8808B

  Cột trang trí HP-8808B

  0 out of 5

  Cột trang trí PU HP-8808B với Đường kính cột trang trí 300mm có nhiều ưu điểm như:

  • Bền màu và sử dụng được lâu dài
  • Không thấm nước, chịu được nước.
  • Thích hợp với nhiều không gian từ cổ điển, tân cổ điển cho đến hiện đại. Từ nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, biệt thự, chung cư…
  • Thi công nhanh chóng.
  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Cột trang trí HP-8808C

  Cột trang trí PU HP-8808C
  Hot
  Cột trang trí PU HP-8808C

  Cột trang trí HP-8808C

  0 out of 5

  Cột trang trí PU HP-8808C với Đường kính 490mm, Chiều cao 250mm   có nhiều ưu điểm như:

  • Bền màu và sử dụng được lâu dài
  • Không thấm nước, chịu được nước.
  • Thích hợp với nhiều không gian từ cổ điển, tân cổ điển cho đến hiện đại. Từ nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, biệt thự, chung cư…
  • Thi công nhanh chóng.
  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Cột trang trí HP-8809A

  Cột trang trí PU HP-8809A
  Hot
  Cột trang trí PU HP-8809A

  Cột trang trí HP-8809A

  0 out of 5

  Cột trang trí PU HP-8809A với Chiều rộng 600mm, Chiều cao 500mm  có nhiều ưu điểm như:

  • Bền màu và sử dụng được lâu dài
  • Không thấm nước, chịu được nước.
  • Thích hợp với nhiều không gian từ cổ điển, tân cổ điển cho đến hiện đại. Từ nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, biệt thự, chung cư…
  • Thi công nhanh chóng.
  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Cột trang trí HP-8809B

  Cột trang trí PU HP-8809B
  Hot
  Cột trang trí PU HP-8809B

  Cột trang trí HP-8809B

  0 out of 5

  Cột trang trí PU HP-8809B với Đường kính cột trang trí 380mm có nhiều ưu điểm như:

  • Bền màu và sử dụng được lâu dài
  • Không thấm nước, chịu được nước.
  • Thích hợp với nhiều không gian từ cổ điển, tân cổ điển cho đến hiện đại. Từ nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, biệt thự, chung cư…
  • Thi công nhanh chóng.
  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Cột trang trí HP-8809C

  Cột trang trí PU HP-8809C
  Hot
  Cột trang trí PU HP-8809C

  Cột trang trí HP-8809C

  0 out of 5

  Cột trang trí PU HP-8809C với Đường kính 600mm, chiều cao 250mm có nhiều ưu điểm như:

  • Bền màu và sử dụng được lâu dài
  • Không thấm nước, chịu được nước.
  • Thích hợp với nhiều không gian từ cổ điển, tân cổ điển cho đến hiện đại. Từ nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, biệt thự, chung cư…
  • Thi công nhanh chóng.
  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Cột trang trí HP-8810A

  Cột trang trí PU HP-8810A
  Hot
  Cột trang trí PU HP-8810A

  Cột trang trí HP-8810A

  0 out of 5

  Cột trang trí PU HP-8810A với Chiều rộng 800mm, Chiều cao 460mm có nhiều ưu điểm như:

  • Bền màu và sử dụng được lâu dài
  • Không thấm nước, chịu được nước.
  • Thích hợp với nhiều không gian từ cổ điển, tân cổ điển cho đến hiện đại. Từ nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, biệt thự, chung cư…
  • Thi công nhanh chóng.
  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Cột trang trí HP-8810B

  Cột trang trí PU HP-8810B
  Hot
  Cột trang trí PU HP-8810B

  Cột trang trí HP-8810B

  0 out of 5

  Cột trang trí PU HP-8810B với Đường kính cột trang trí 480mm có nhiều ưu điểm như:

  • Bền màu và sử dụng được lâu dài
  • Không thấm nước, chịu được nước.
  • Thích hợp với nhiều không gian từ cổ điển, tân cổ điển cho đến hiện đại. Từ nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, biệt thự, chung cư…
  • Thi công nhanh chóng.
  Liên hệ

call-sales