CON SƠN PU

 • You've just added this product to the cart:

  Con sơn PU HP-L021

  Con sơn PU HP-L021
  Hot
  Con sơn PU HP-L021

  Con sơn PU HP-L021

  0 out of 5

  Con sơn PU HP-L021 có Chiều dài 165mm , Chiều rộng 145mm, Chiều cao 23cm  với nhiều ưu điểm như:

  • Bền màu và sử dụng được lâu dài
  • Không thấm nước, chịu được nước.
  • Thích hợp với nhiều không gian từ cổ điển, tân cổ điển cho đến hiện đại. Từ nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, biệt thự, chung cư…
  • Thi công nhanh chóng.
  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Con sơn PU HP-L022A

  Con sơn PU HP-L022A
  Hot
  Con sơn PU HP-L022A

  Con sơn PU HP-L022A

  0 out of 5

  Con sơn PU HP-L022A có Chiều dài 150mm , Chiều rộng 105mm, Chiều cao 60cm  với nhiều ưu điểm như:

  • Bền màu và sử dụng được lâu dài
  • Không thấm nước, chịu được nước.
  • Thích hợp với nhiều không gian từ cổ điển, tân cổ điển cho đến hiện đại. Từ nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, biệt thự, chung cư…
  • Thi công nhanh chóng.
  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Con sơn PU HP-L022B

  Con sơn PU HP-L022B
  Con sơn PU HP-L022B

  Con sơn PU HP-L022B

  0 out of 5

  Con sơn PU HP-L022B có Chiều dài 205mm , Chiều rộng 134mm, Chiều cao 84cm  với nhiều ưu điểm như:

  • Bền màu và sử dụng được lâu dài
  • Không thấm nước, chịu được nước.
  • Thích hợp với nhiều không gian từ cổ điển, tân cổ điển cho đến hiện đại. Từ nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, biệt thự, chung cư…
  • Thi công nhanh chóng.
  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Con sơn PU HP-L022C

  Con sơn PU HP-L022C
  Con sơn PU HP-L022C

  Con sơn PU HP-L022C

  0 out of 5

  Con sơn PU HP-L022C có Chiều dài 295mm , Chiều rộng 217mm, Chiều cao 140cm  với nhiều ưu điểm như:

  • Bền màu và sử dụng được lâu dài
  • Không thấm nước, chịu được nước.
  • Thích hợp với nhiều không gian từ cổ điển, tân cổ điển cho đến hiện đại. Từ nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, biệt thự, chung cư…
  • Thi công nhanh chóng.
  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Con sơn PU HP-L023

  Con sơn PU HP-L023
  Hot
  Con sơn PU HP-L023

  Con sơn PU HP-L023

  0 out of 5

  Con sơn PU HP-L023 có Chiều dài 380mm , Chiều rộng 210mm, Chiều cao 135cm  với nhiều ưu điểm như:

  • Bền màu và sử dụng được lâu dài
  • Không thấm nước, chịu được nước.
  • Thích hợp với nhiều không gian từ cổ điển, tân cổ điển cho đến hiện đại. Từ nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, biệt thự, chung cư…
  • Thi công nhanh chóng.
  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Con sơn PU HP-L025

  Con sơn PU HP-L025
  Hot
  Con sơn PU HP-L025

  Con sơn PU HP-L025

  0 out of 5

  Con sơn PU HP-L025 có Chiều dài 315mm , Chiều rộng 140mm, Chiều cao 142cm  với nhiều ưu điểm như:

  • Bền màu và sử dụng được lâu dài
  • Không thấm nước, chịu được nước.
  • Thích hợp với nhiều không gian từ cổ điển, tân cổ điển cho đến hiện đại. Từ nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, biệt thự, chung cư…
  • Thi công nhanh chóng.
  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Con sơn PU HP-L026

  Con sơn PU HP-L026
  Hot
  Con sơn PU HP-L026

  Con sơn PU HP-L026

  0 out of 5

  Con sơn PU HP-L026 có Chiều dài 380mm , Chiều rộng 210mm, Chiều cao 58cm  với nhiều ưu điểm như:

  • Bền màu và sử dụng được lâu dài
  • Không thấm nước, chịu được nước.
  • Thích hợp với nhiều không gian từ cổ điển, tân cổ điển cho đến hiện đại. Từ nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, biệt thự, chung cư…
  • Thi công nhanh chóng.
  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Con sơn PU HP-L029

  Con sơn PU HP-L029
  Hot
  Con sơn PU HP-L029

  Con sơn PU HP-L029

  0 out of 5

  Con sơn PU HP-L029 có Chiều dài 375mm , Chiều rộng 160mm, Chiều cao 110cm  với nhiều ưu điểm như:

  • Bền màu và sử dụng được lâu dài
  • Không thấm nước, chịu được nước.
  • Thích hợp với nhiều không gian từ cổ điển, tân cổ điển cho đến hiện đại. Từ nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, biệt thự, chung cư…
  • Thi công nhanh chóng.
  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Con sơn PU HP-L030

  Con sơn PU HP-L030
  Hot
  Con sơn PU HP-L030

  Con sơn PU HP-L030

  0 out of 5

  Con sơn PU HP-L030 có Chiều dài 715mm , Chiều rộng 210mm, Chiều cao 175cm  với nhiều ưu điểm như:

  • Bền màu và sử dụng được lâu dài
  • Không thấm nước, chịu được nước.
  • Thích hợp với nhiều không gian từ cổ điển, tân cổ điển cho đến hiện đại. Từ nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, biệt thự, chung cư…
  • Thi công nhanh chóng.
  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Con sơn PU HP-L032A

  Con sơn PU HP-L032A
  Hot
  Con sơn PU HP-L032A

  Con sơn PU HP-L032A

  0 out of 5

  Con sơn PU HP-L032A có Chiều dài 585mm , Chiều rộng 200mm, Chiều cao 150cm  với nhiều ưu điểm như:

  • Bền màu và sử dụng được lâu dài
  • Không thấm nước, chịu được nước.
  • Thích hợp với nhiều không gian từ cổ điển, tân cổ điển cho đến hiện đại. Từ nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, biệt thự, chung cư…
  • Thi công nhanh chóng.
  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Con sơn PU HP-L033

  Con sơn PU HP-L033
  Hot
  Con sơn PU HP-L033

  Con sơn PU HP-L033

  0 out of 5

  Con sơn PU HP-L033 có Chiều dài 715mm , Chiều rộng 210mm, Chiều cao 145cm  với nhiều ưu điểm như:

  • Bền màu và sử dụng được lâu dài
  • Không thấm nước, chịu được nước.
  • Thích hợp với nhiều không gian từ cổ điển, tân cổ điển cho đến hiện đại. Từ nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, biệt thự, chung cư…
  • Thi công nhanh chóng.
  Liên hệ
 • You've just added this product to the cart:

  Con sơn PU HP-L034

  Con sơn PU HP-L034
  Hot
  Con sơn PU HP-L034

  Con sơn PU HP-L034

  0 out of 5

  Con sơn PU HP-L034 có Chiều dài 715mm , Chiều rộng 210mm, Chiều cao 175cm  với nhiều ưu điểm như:

  • Bền màu và sử dụng được lâu dài
  • Không thấm nước, chịu được nước.
  • Thích hợp với nhiều không gian từ cổ điển, tân cổ điển cho đến hiện đại. Từ nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, biệt thự, chung cư…
  • Thi công nhanh chóng.
  Liên hệ

call-sales